terça-feira, 25 de dezembro de 2012


Canciones en las cuales queremos oír Agnetha
Canções nas quais queremos ouvir Agnetha
Låtar som vi hör Agnetha
Güirá campana (Pájaro campana)
Pássaro-sino
fågel kampanj
En la selva paraguaya, que de flores se perfuma
Na selva paraguaia, que de flores se perfuma
I Paraguay djungeln, som är parfymer av blommor
late un corazón de pluma que aletea una ansiedad
pulsa um coração de pena que aleia uma ansiedade
slår ett hjärta med pennan som flapped en ångest
Es el secular tañido, es la guaraní esperanza
É o secular tangido, é a guarani esperança
Det är sekulära ringsignaler, är hopp om guarani
se escucha mas no se alcanza ni se puede aprisionar
Se escuta mas não se alcança nem se pode aprisionar
Du hör mer han nås inte eller du kan nypa.

Alucinante güirá campana
Alucinante pássaro-sino
Fantastiska fågel kampanj
luz que florece sobre una rama
luz de florece sobre um galho
ljus som blommar på en gren
Allá va, alegre y bravío
Lá vai, alegre e bravio
Det går utöver, glada och modig
Su canto es el mío
Seu canto é o meu
Hans sjungande is mine
Amor e ilusión
Amor e ilusão
Kärlek och illusion
Mi corazón ha de volar
Meu coração há de voar
Mitt hjärta har att flyga
con el ding-dong de su cantar
com o dingue-dongue de seu cantar
med hans sjungande ding-dong.

Igual que un trino que vuela perdiéndose en lontananza
Como um trinado que voa perdendo-se no horizonte
Precis som en Drill flyger som förlorar i antågande
a la voz de la esperanza hecha pluma musical
à voz da esperança feito pena musical
musik röst pennan gjorde hopp
como el cóndor de los Andes, y el ketzal de Guatemala
como o condor dos Andes e o quetzal da Guatemala
som the condor i Anderna och Guatemala ketzal
tu nombre, güirá campana, simboliza libertad
teu nome, pássaro-sino, simboliza liberdade
ditt namn, fågelkampanj, symboliserar frihet.

De la roja tierra al azul del cielo
Da rubra terra ao azul do céu
Från röda jorden till himmelsblå
tu blanco plumaje une dos anhelos
tua branca plumagem une dois desejos
Ditt vita fjäderdräkt förenar två önskningar
Te veo volar en la inmensidad
Te vejo voar na imensidão
Jag ser du flyga i vidsträckta
Tiene tu trinar paraguayidad
tem teu trinar, paraguaidade
har din chirping paraguayghet
Mi pueblo y mi tierra oyen tu cantar
Meu povo e minha terra ouvem teu cantar
Mitt folk och mitt land höra din sång
Ese es el despertar de la libertad [tris]
Esse é o despertar da liberdade
Detta är uppvaknandet av frihet

Tradução :
Quando dom Pedro de Mendoza chegou a novas terras o acompanharam músicos, carpinteiros, agricultores, poetas e sacerdotes, pra a evangelizar os indígenas.
No começo foi todo muito difícil. Faltava alimento, não tinham pleno conhecimento do território, havia muitos animais selvagens e nativos muito agressivos. Os sacerdotes pondo sua fé em Deus iniciaram a grande tarefa de instruir aos nativos na palavra santa e os converter ao cristianismo.
Os religiosos unidos aos novos convertidos sonhavam com uma igreja onde poderiam louvar e agradecer as graças concedidas. Começaram a trabalhar trazendo pedra, madeira, areia, taquara, palhas e tudo o necessário pra construir o templo.
Padre Nicolau se encarregou de projetar a obra. Empreenderam a grande tarefa mais de 100 homens, trabalhando da alvorada ao anoitecer.
Já com muita esperança os religiosos e as autoridades fizeram o pedido dum belo sino prà igreja, que chegou logo depois e foi o canto e a esperança de muitos quando instalada no campanário. Durante muitos anos os crentes desfrutaram o formoso templo. Mas um dia, da zona dos portugueses, chegaram homens maus, que levaram desolação à comunidade e assassinaram muitos nativos, levaram mulheres e crianças como escravo e o belo sino trazido da Espanha.
Nicolau ficava muito triste cada vez que olhava o campanário vazio. Tanta era sua desgraça, que pediu a Deus, que em seguida escutou sua súplica e no lugar do campanário pôs uma belíssima ave branca, que começou a cantar e o canto tinha o mesmo som do sino, tã-tã-tã, um belo canto que alegrou o angustiado sacerdote. Desde então se desfruta do canto do pássaro-sino.
Oscar Cabrera, Mitos y leyendas. Cultura del Paraguay
När dom Pedro de Mendoza nått nya mark åtföljas musiker, snickare, jordbrukare, poeter och präster, för att evangelisera indianerna.
I början var alla mycket svårt. Saknat mat, inte hade full kännedom om territorium, det fanns många inhemska vilda djur och mycket aggressiv. De präster som sätter sin tro på Gud började den stora uppgiften att undandra natives i heliga ordet och konvertera till kristendomen.
Religiösa kopplade till nya konverterar de drömde om en kyrka där de kan prisa och tacka graces beviljas. Började arbeta med sten, trä, bambu, halm, sand och allt som behövs för att bygga templet.
Far Nicholas tog avgift utforma arbetet. Åtog sig den stora uppgiften över 100 män, arbetar från dawn till dusk.
Redan med mycket hopp religiöst och myndigheterna som gjort begäran i en vacker Bell prà kyrka, som kom strax efter och var sjungande och förhoppningarna hos många när de installeras i klocktornet. Under många år haft troende det vackra templet. Men en dag, portugiserna anlände dåliga män, som inför gemenskapen ödeläggelse och dödade många infödda, leda kvinnor och barn som en slav och den vackra Bell förde från Spanien.
Nicholas var mycket ledsen varje gång jag tittat på Tower tomt. Så mycket var hans olycka, som bad Gud, som sedan hörde hans ödmjuka vädjan och i stället för the belfry har en vacker vit fågel, som började chanting och sjunga hade samma ljud av Bell, so so-så, ett vackert hörn som gladdened ångestfylld prästen. Sedan njuter sjungande fåglar-Bell.
Oscar Cabrera, Mitos y leyendas. Cultura del Paraguay

Nenhum comentário:

Postar um comentário